ثبت نام | ورود
English
امروز چهارشنبه 1401.4.15 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مدیریت مالی پروژه

تحلیل رفتار پاییزی فروشنده های مسکن و ساختمان


وضعیت بازار مسکن شهریور 97


تحول نظام‌های سنتی مبادله پیام‌های مالی، انحصار در روش‌های ارتباط با مشتری و ابزارهای پرداخت و محدودیت در مبادلات برون‌مرزی


بیشترین مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی و عمرانی کشورهای جهان، در بخش های انرژی و حمل و نقل بوده است


رفتار بازار مسکن در مناطقی که افزایش قیمت نامتعارف داشتند

 <<   <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  >   >>  
Copyright 2012
تعداد کاربران: 70