ثبت نام | ورود
English
امروز جمعه 1403.4.29 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
ژئوتکنیک

وضعیت استان به استان فرونشست زمین و ریسک آن


گزارشی از وضعیت قابل تامل فرونشست زمین در تهران


نقش گودهای عمیق بر شرایط هیدرولوژیکی و ژئوتکنیکی زمین


دانلود پاورپوینت دوره روش های گودبرداری و پایدارسازی گود و مسئولیت های مهندسان ناظر


آنالیز هزینه گودبرداری عمیق در تهران

Copyright 2012
تعداد کاربران: 47