ثبت نام | ورود
English
امروز سه شنبه 1397.9.20 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
فعالیت های حرفه ای

نشست علمی زلزله کرمانشاه و درس‌هایی برای مهندسین


برگزاری اولین کنفرانس بین المللی، دومین کنفرانس ملی با عنوان‌ « به سوی شهرسازی، معماری و عمران دانش بنیان»


در چهارمین دوره از مسابقات سراسری دیوار خاک مسلح دانشکده حائز رتبه دوم شد


,ملیات اجرایی روسازی بتنی آزادراه اصفهان شیراز بر مبنای یافته های کتاب مدیریت اجرایی روسازی بتنی


استقرار همه اساتید عمران، معماری و هنر با طرح توسعه دانشکده تحقق یافت

 <<   <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  >   >>  
Copyright 2012
تعداد کاربران: 87