ثبت نام | ورود
English
امروز چهارشنبه 1400.5.13 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مقالات و آثار علمی

چاپ اولین مقاله مروری ایرانی در حوزه حقوق ساخت An analytical review of construction law research


A Hybrid Fuzzy Risk Assessment Framework for Determining Building Demolition Safety Index


Blockchain Technology in the Construction Industry: Integrating BIM in Project Management and IOT in Supply Chain Management


مقاله های اخیر دکتر روانشادنیا در حوزه مدیریت ساخت روسازی بتنی راه


مکانیابی محل دفن پسماند ساختمانی با استفاده از ترکیب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS) (مطالعه موردی: شهر قزوین)

 <<   <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  >   >>  
Copyright 2012
تعداد کاربران: 124