ثبت نام | ورود
English
امروز سه شنبه 1399.1.12 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
اصول و مقررات پیمان

فایل ارائه دکتر روانشادنیا در اولین کنفرانس حقوق ساخت


مقررات زدایی و دلیل طولانی شدن صدور مجوزهای کسب و کار


ضوابط مالی ناظر بر تنظیم لایحه بودجه سال 99 در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای


فهرست مقالات شماره نوامبر 2019 مجله Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction Vol. 11, No. 4


تأملی در مسائل حقوقی به کارگیری BIM درتهیه شناسنامه فنی ملکی ساختمان و دوره نگهداری ساختمان

 <<   <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  >   >>  
Copyright 2012
تعداد کاربران: 75