ثبت نام | ورود
English
امروز سه شنبه 1402.7.11 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
اصول و مقررات پیمان

جزوه درس مدیریت و مقررات پیمان

جزوه درس مدیریت و مقررات پیمان

استاد: دکتر مهدی روانشادنیا

جزوه درس مدیریت و مقررات پیمان - بخش معرفی

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=4

جزوه درس مدیریت و مقررات پیمان - فصل 1 تا 4 کتاب قوانین و مقررات نظام فنی اجرایی

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=3

جزوه درس مدیریت و مقررات پیمان - فصل 5 و 6 تامین مالی

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=3

جزوه درس مدیریت و مقررات پیمان - فصل 7 سیستم اجرای پروژه

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=3

جزوه درس مدیریت و مقررات پیمان - فصل 8 روش های پرداخت

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=3

جزوه درس مدیریت و مقررات پیمان - فصل 9 تشخیص صلاحیت

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=3

جزوه درس مدیریت و مقررات پیمان - فصل 10 و 11 مناقصه

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=2

جزوه درس مدیریت و مقررات پیمان - فصل 12- اصول قراردادها و تعهدات

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=2

جزوه درس مدیریت و مقررات پیمان - فصل 12 بخش دوم: شرایط پیمان

منبع : http://ravanshadnia.ir/post.php?sub=18&page=2مرجع مهندسی و مدیریت ساخت - وبسایت دکتر مهدی روانشادنیا (ravanshadnia.com)

مهم ترین لینک های مرتبط با درس مدیریت و مقررات پیمان

184 عنوان پیشنهادی برای پروژه‌هاي پژوهش درس مدیریت و مقررات پیمان


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 71