ثبت نام | ورود
English
امروز جمعه 1401.5.21 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مدیریت مالی پروژه

بیشترین مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی و عمرانی کشورهای جهان، در بخش های انرژی و حمل و نقل بوده است
در نیمه اول سال ۲۰۱۷ میلادی بیشترین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه های زیرساختی کشورهای جهان مربوط به بخش انرژی بود که تقریبا سه چهارم کل سرمایه گذاری بخش خصوصی را به خود اختصاص داد.

مشارکت بخش خصوصی در بخش انرژی از سال ۲۰۱۵ تا کنون روند افزایشی داشته است. کشورهای اندونزی، برزیل، پاکستان و اردن به ترتیب بیشترین سرمایه گذاری بخش خصوصی را در بخش انرژی جذب کرده اند.

بخش حمل و نقل ۲۴ درصد از سرمایه گذاری بخش خصوصی را در نیمه اول سال ۲۰۱۷ به خود اختصاص داد و تنها ۳ درصد از مشارکت بخش خصوصی در پروژه های آب و فاضلاب انجام شده است. در ۵ سال اخیر، سهم آب و فاضلاب همواره در حدود ۳ درصد بوده است. این در حالی است که سهم حمل و نقل از مشارکت بخش خصوصی از سال ۲۰۱۵ تا کنون روند کاهشی داشته است.

انرژی‌های تجدیدپذیر جذاب‌ترین بخش حوزه انرژی

بخش زیادی از سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش انرژی مربوط به انرژی های تجدید پذیر بوده است. به عنوان مثال، ۸۳ درصد پروژه های جدید تولید برق در نیمه اول ۲۰۱۷ از انرژی تجدید پذیر استفاده می کنند. این در حالی است که از نظر ارزش سرمایه گذاری تنها ۵۰ درصد سرمایه گذاری تولید برق به ارزش ۱۱.۹ میلیارد دلار مربوط به انرژی تجدید پذیر بوده است.

این امر به دلیل سرمایه گذاری بالا در منابع انرژی سنتی (تجدید ناپذیر) به ویژه ۲ پروژه کلان زغال سنگ در اندونزی و پروژه نیرو با نفت شیل در اردن بوده است. این ۳ پروژه در مجموع ۳۶ درصد از کل سرمایه گذاری تولید برق را جذب کردند.

در بین انرژی های تجدید پذیر، انرژی خورشیدی بیشترین سرمایه گذاری را در نیمه اول سال ۲۰۱۷ به خود اختصاص داد. از ۲۹ پروژه انرژی خورشیدی با مشارکت بخش خصوصی ۱۳ پروژه مربوط به چین و ۷ پروژه مربوط به هند بود.

مشارکت 24 درصدی بخش خصوصی در حمل و نقل/ انرژی‌های تجدیدپذیر جذاب‌ترین بخش حوزه انرژی+نمودار

پس از انرژی خورشیدی، ۱۶ پروژه انرژی بادی در این دوره سرمایه بخش خصوصی را جذب کرد که ۷ پروژه مربوط به برزیل و ۴ پروژه مربوط به هند بود.

روسیه پیشرو در جذب مشارکت بخش خصوصی در پروژه های حمل و نقل

مشارکت بخش خصوصی در زیرساخت های بخش حمل و نقل در نیمه اول سال ۲۰۱۷، ۸.۷ میلیارد دلار بوده است. در این دوره قرارداد تامین مالی ۳۱ پروژه حمل و نقل با مشارکت بخش خصوصی منعقد شد که ۱۹ مورد آن مربوط به جاده و ۸ مورد مربوط به بندر بود. روسیه با سرمایه گذاری ۲ میلیارد دلاری در ۲ پروژه حمل و نقل بیشترین مشارکت بخش خصوصی را در بخش حمل و نقل به خود اختصاص داد.

پروژه های حمل و نقل جاده ای با ۵.۸ میلیارد دلار بیشترین سرمایه گذاری بخش خصوصی را در بخش حمل و نقل در نیمه اول سال ۲۰۱۷ از آن خود کردند. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۲۰۱۶ تنها ۳ میلیارد دلار سرمایه بخش خصوصی جذب حمل و نقل جاده ای شد و حمل و نقل ریلی بیشترین سرمایه بخش خصوصی را به خود جذب کرد.

پس از جاده ها بیشترین سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش حمل و نقل در نیمه اول سال ۲۰۱۷ مربوط به بنادر بود. در این مدت ۸ بندر مبلغ ۲.۴ میلیارد دلار سرمایه را به خود جذب کردند. بزرگترین قرارداد مربوط به بندری در روسیه با سرمایه ۶۶۴ میلیون دلار بود.

۱۵ پروژه آبی نیز در این دوره سرمایه بخش خصوصی را به خود جذب کردند که ۱۲ مورد از این پروژه ها مربوط به کشور چین بود.

مشارکت 24 درصدی بخش خصوصی در حمل و نقل/ انرژی‌های تجدیدپذیر جذاب‌ترین بخش حوزه انرژی+نمودار

: ppi.worldbank.org منبعآرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 71