ثبت نام | ورود
English
امروز شنبه 1403.3.5 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مدیریت پروژه

24 گام موثر برای مدیریت هر پروژه


معرفی کتاب: مجموعه استانداردهای مدیریت پروژه


معرفی کتاب: PMBOK در عرصه عمل ، کاربست عملی راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه


معرفی کتاب: چارچوب توسعه شایستگی مدیر پروژه


معرفی استاندارد مدیریت طرح؛ PMI

 <<   <  1 2 3 4 5 6 7 8 9  >   >>  
Copyright 2012
تعداد کاربران: 46