ثبت نام | ورود
English
امروز چهارشنبه 1400.8.5 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
سایر مباحث مدیریت

جدول دروس و تخصصی والزامی گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

جدول دروس و تخصصی والزامی گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

کد درس

نام درس

تعداد واحد

1

اصول مقررات پیمان

3

2

روش های برنامه ریزی و کنترل پروژه

3

3

روش های ساخت1

3

4

مدیریت ماشین آلات ساخت

3

5

یکی از دروس زیر:

الف-تحلیل و طراحی سیستم ها

ب-مدیریت کارگاه وایمنی

ج-تکنلوژی عالی بتن

 

3

3

جدول دروس و تخصصی واختیاری گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

کد درس

نام درس

تعداد واحد

6

کاربر رایانه در مدیریت ساخت

3

7

روش های ساخت 2

3


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 108