ثبت نام | ورود
English
امروز دوشنبه 1398.2.2 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مدیریت ماشین آلات

نمرات درس مدیریت ماشین آلات - ترم دوم سال 92-93 - دانشگاه علوم تحقیقات تهران
نمرات درس مدیریت ماشین آلات - ترم دوم سال 92-93 - دانشگاه علوم تحقیقات تهران
ردیف شماره دانشجویی نمره پروژه و تکلیف نمره امتحان نمره کل نمره کارنامه
1 ش آ ا 19.00 14.00 16.50 18.00
2 920069984 20.00 11.50 15.75 17.25
3 ع ب 17.00 9.50 13.25 14.75
4 م ب 15.00 7.00 11.00 12.50
5 910615932 18.00 13.00 15.50 17.00
6 920108927 18.00 14.00 16.00 17.50
7 910591118 17.00 10.50 13.75 15.25
8 ع ط ث 18.00 13.50 15.75 17.25
9 920050240 18.00 9.00 13.50 15.00
10 91534100033 18.00 9.50 13.75 16.50
11 م ق م 17.00 10.00 13.50 15.00
12 920040384 18.00 10.00 14.00 15.50
13 ع م 17.00 12.50 14.75 16.25
14 920520116 18.00 13.50 15.75 17.25
  جمع 248.00 157.50 202.75 225.00
  میانگین 17.71 11.25 14.48 16.07


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 84