ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1398.3.30 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
امور تحصیلی

مدارک پیشنهادی مورد نیاز داوطلبان مصاحبه دکترای مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

مدارک پیشنهادی مورد نیاز داوطلبان مصاحبه دکترای مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

داوطلبان مصاحبه دکترا مهندسی و مدیریت ساخت لازم است در جلسه مصاحبه مدارک زیر را به صورت فایل در سی دی و به صورت پرینت شده در یک زونکن و به تفکیک موضوعی مطابق فرم به همراه داشته باشند:

1)    فرم تکمیل شده داوطلبان مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری مطابق فرمت مصوب وزارت علوم موجود در آدرس زیر:

http://www.ravanshadnia.com/page.aspx?id=7631

3)    اسکن و پرینت کلیه مدارک ذکر شده در فرم فوق الذکر (کارنامه آزمون زبان انگلیسی، نامه پذیرش و اصل مقالات چاپ شده، کارنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد، جوایز، گواهی ثبت اختراعات، کتب و...)

4)    سه توصیه نامه از اساتید و فعالان رشته مهندسی عمران (ترجیحا با گرایش مرتبط)

5)    تعهدنامه حضور در دانشگاه و عدم ترک تحصیل در صورت قبولی

6)     پیشنهاد دو موضوع نو جهت تحقیق در دوره دکترا به همراه SOP

7)    پرینت و فایل رزومه کامل علمی اجرایی داوطلب

8)    نامه از دانشگاه یا سازمان مربوطه در صورتی که امکان بورس داوطلب وجود دارد.

9)    هر مدرکی که بتواند به ارزیابی علمی داوطلب کمک کند.

با آرزوی موفقیت و سربلندی

کمیته مصاحبه داوطلبان دکتری مهندسی و مدیریت ساختآرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 81