ثبت نام | ورود
English
امروز چهارشنبه 1397.3.30 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
سایر دانشجویان

معرفی دانشجو: حسین ابوئی: بررسی میزان انطباق ظرفیت واقعی میدانها در ایران با مدلهای تعیین ظرفیت میدان

معرفی دانشجو: حسین ابوئی: بررسی میزان انطباق ظرفیت واقعی میدانها در ایران با مدلهای تعیین ظرفیت میدان

: موضوع : بررسی میزان انطباق ظرفیت واقعی میدانها در ایران با مدلهای تعیین ظرفیت میدان

استاد راهنما: آقای دکتر علی ادریسی

دانشجو: حسین ابوئی مهریزی -تقاطع میدانی عبارت از یک سیستم ترافیکی یک طرفه است که جریان ترافیک در آن، حول یک جزیره مرکزی حرکت می نماید. هدف اصلی از طرح میدان، تأمین حرکت ایمن برای انواع وسایل نقلیه موجود در آن به¬نحوی است که این حرکت هم برای آنهایی که قصد تغییر خط (حرکت تداخلی ) دارند و هم برای آنهایی که نیاز به تغییرخط ندارند، با حداقل تأخیر صورت پذیرد .
مزیت عمدۀ میدان این است که با تبدیل حرکت های تقاطعی به حرکت های تداخلی، تأخیر تقاطع را حداقل می کند .
ظرفیت میدان یکی از مهمترین مشخصه هایی است که می تواند جایگاه میدان به عنوان یک تقاطع همسطح شهری را روشن سازد. بسیاری از میدان هایی که در گذشته طراحی واجرا شده اند، امروزه با مشکلات ظرفیتی مواجه هستند، به گونه ای که در اکثر موارد، تجدید طراحی آنها ضروری گشته است .
یکی از علل عدم تطابق ظرفیت واقعی میدان با ظرفیت محاسبه شده در هنگام طراحی، عدم درنظر گرفتن مشخصات هندسی میدان و بالاخص ناحیۀ تداخلی میدان است .
تعیین ظرفیت میدان، به علت پیچیدگی رفتار رانندگان، همواره یکی از موضوعات قابل بحث در مسئلۀ ظرفیت معابر بوده است. سازمان های مربوط به مسائل راه و حمل و نقل در کشور های مختلف، با صرف هزینه های بسیار و تهیه نشریات و آیین نامه هایی که در آنها نحوۀ تعیین ظرفیت میدان مشخص شده است، مهندسان طراح خود را یاری می کنند. در کشور ما تنها مرجع رسمی برای تعیین ظرفیت میدان، نشریۀ 145 است که مربوط به سال 1375 بوده و رابطه های ارائه شده در آن برای تعیین ظرفیت میدان، از آیین نامه کشورهایی مانند هند و اندونزی برگرفته شده اند. مهندسان طراح معابر در ایران، از آیین نامه کشورهای مختلف نیز استفاده می کنند. برای مثال HCM 2010 از کشور ایالات متحده و یا AustRoad از کشور استرالیا .
اما چیزی که حائز اهمیت بسیار است، این است که ظرفیت واقعی میدان های طراحی شده با این روابط، تا چه میزان با ظرفیت محاسباتی انطباق دارند. در حقیقت، استفاده از این روابط نیاز به نوعی اعتبار سنجی دارد .
در این تحقیق با انجام مطالعه موردی و تهیه اطلاعات از حداقل 5 میدان با ترافیک سنگین در طول روز، اقدام به محاسبۀ ظرفیت واقعی این میدان ها نموده و سپس با داشتن داده های ترافیکی و هندسی این میدان ها،ظرفیت واقعی و ظرفیت محاسباتی این میدان های با هم مقایسه خواهد شد .
در ادامه، مدلی از یکی از میدان هایی که داده های آن برداشت شده اند تهیه شده و سپس میزان حساسیت مدل به تغییر در هریک از پارامترهای ترافیکی و هندسی بررسی خواهد شد .
با برنامه ریزی انجام شده، در نظر است که این تحقیق در طول مدت 8 ماه به اتمام برسد .

با تشکر
حسین ابوئی
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد
رشته مهندسی عمران - گروه راه و ترابریآرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 109