ثبت نام | ورود
English
امروز دوشنبه 1403.3.28 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مقالات و آثار علمی

مقاله بررسی و تاثیر سیستم خبره فازی برای تهیه لایحه تاخیرات بر مبنای سیستم اطلاعات مدیریت در پروژه های طرح و ساخت زیرزمینی

مقاله بررسی و تاثیر سیستم خبره فازی برای تهیه لایحه تاخیرات بر مبنای سیستم اطلاعاتمدیریت در پروژه های طرح و ساخت زیرزمینی

سروش شجاعی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت،واحدکرج،دانشگاه آزاد اسلامی، کرج،ایران
مهدی روانشادنیا - گروه عمران، واحدکرج،دانشگاه آزاد اسلامی،کرج،ایران / گروه عمران، واحدعلوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
فرهاد نوروزیان - گروه عمران، واحدکرج،دانشگاه آزاد اسلامی،کرج،ایران

چکیده مقاله:

در چرخه حیات یک پروژه به ویژه در مرحله اجرا، همواره روابط مابین اعضای کلیدی پروژه برمبنای حفظ منافع شخصی هریک از طرفین بوده و این موضوع بروز ادعاها و دعاوی گوناگون را سبب می گردد. این دعاوی گاه به شکل مرضی الطرفین منجر به توافق و مصالحه شده و گاه به شکل قهریه در آمده و با تشدید اختلافات منجر به فسخ، خاتمه پیمان و گاه تعلیق پروژه و ناتمام ماندن آن می شود. پیمانکار همواره در طرح ادعاها بایستی با دقت عمل نموده و کلیه جوانب را بسنجد؛ چرا که طرح ادعای بی پایه و اساس و با کمبود دلایل و مستندات قانونی نه تنها منافعی برای وی به دنبال نخواهد داشت بلکه ممکن است جایگاه وی را در پروژه متزلزل نموده و به تخریب روابط با کارفرما منجر شود. عقیده پژوهشگر این است که می توان از طریق پایش و ارزیابی دقیق لایحه تاخیرات پیش از ارائه آن به مشاور کارفرما، می توان از یک طرح ادعای ناموفق و شکست خورده جلوگیری کرده و با اطمینان خاطر بیشتری دست به طرح این ادعا زد. برای تحقق این امر، می توان از ابزارهای هوش مصنوعی در این زمینه بهره جست. در این پژوهش تلاش بر این بوده است تا با استفاده از سیستم خبره فازی به عنوان ابزار پشتیبان در تصمیم گیری و با کمک سیستم اطلاعات مدیریت ، یک مدل برای تصمیم گیری در خصوص ارائه لایحه تاخیرات و ارزیابی آن پیش از ارائه از سوی پیمانکار با تمرکز بر پروژه های طرح و ساخت زیرزمینی فراهم شده و نتایج مدل بر روی داده های یک نمونه واقعی از پروژه های زیرزمینی صحت سنجی شود.


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 48