ثبت نام | ورود
English
امروز جمعه 1403.4.29 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
زمینه های تحقیقاتی

صفحات دکتر مهدی روانشادنیا در پایگاههای استناد علمی

صفحات دکتر مهدی روانشادنیا در پایگاههای استناد علمی:

سامانه داشبورد اطلاعات دانشی - مهدی روانشادنیا (iau.ir)
https://scimet.iau.ir/Mehdi_Ravanshadnia#paper-citation-independent

صفحه دکتر مهدی روانشادنیا در پایگاه علم سنجی دانشگاه:
سامانه داشبورد اطلاعات دانشی - مهدی روانشادنیا (iau.ir)


صفحه دکتر مهدی روانشادنیا در گوگل اسکالر:

https://scholar.google.com/citations?user=Q17P0B8AAAAJ&hl=en

صفحه دکتر مهدی روانشادنیا در سیویلیکا

https://en.civilica.com/p/177859 /

صفحه دکتر مهدی روانشادنیا در ریسرچ گیت:

https://www.researchgate.net/profile/Mehdi-Ravanshadnia

صفحه دکتر مهدی روانشادنیا در  اسکوپوس:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23974837400

صفحه دکتر مهدی روانشادنیا در مگیران:

https://www.magiran.com/author/mehdi%20ravanshadnia

صفحه دکتر مهدی روانشادنیا در اورسید:

https://orcid.org/0000-0002-4990-7127

صفحه دکتر مهدی روانشادنیا در پابلون:

https://publons.com/researcher/1908819/mehdi-ravanshadnia /

صفحه دکتر مهدی روانشادنیا در لینکداین:

https://ir.linkedin.com/in/mehdi-ravanshadnia-6966517a

  وبسایت های دکتر روانشادنیا:

www.irancem.com

www.ravanshadnia.ir

 

زمینه های پژوهشی و سوابق مرتبط دکتر روانشادنیا زمینه های تحقیقاتی و سوابق مرتبط دکتر روانشادنیا

 http://www.ravanshadnia.com/page.aspx?id=150


منبع http://www.ravanshadnia.ir/post.php?post_id=372



آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 47