ثبت نام | ورود
English
امروز چهارشنبه 1400.8.5 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
فعالیت های حرفه ای

دانلود لایو کارافرینی در صنعت احداث
دکتر مهدی روانشادنیا
دکتر آیت ممیز
استادیار کارافرینی دانشگاه تهران
لینک دانلود:
https://www.aparat.com/v/zHOs3Entrepreneurship in Construction Industry
#Construction_engineering_and_management talks
No. 25

Host:
Dr. #Mehdi_Ravanshadnia
Guest:
Dr. #Ayat_Momayez
Assistant professor of entrepreneurship; Univesity of Tehran

#entrepreneurship
#constructionindustry
#iranconstruction
#business_plan
#business_environment
#Ravanshadnia
www.irancem.com
 

Entrepreneurship in Construction Industry
#Construction_engineering_and_management talks
No. 25

Host:
Dr. #Mehdi_Ravanshadnia
Guest:
Dr. #Ayat_Momayez
Assistant professor of entrepreneurship; Univesity of Tehran

#entrepreneurship
#constructionindustry
#iranconstruction
#business_plan
#business_environment
#Ravanshadnia
www.irancem.com


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 108