ثبت نام | ورود
English
امروز جمعه 1400.2.3 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مقالات و آثار علمی

چاپ مقاله ایمنی عملیات تخریب ساختمان در مجله انجمن مهندسان عمران کره جنوبی KSCE KJCE
#تخریب_ساختمان عملیاتی پرخطر و مهم در کارهای ساختمانی است که کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده...


امروز مقاله ایمنی عملیات تخریب ساختمان ما در مجله انجمن مهندسی عمران کره جنوبی که یکی از مجلات با ضریب تاثیر خوب دنیاست چاپ شد.
Hybrid Fuzzy Risk Assessment Framework for Determining Building Demolition Safety Index
در ۱۸ سال گذشته تمرکز پژوهشهایم را روی سه زمینه 
#حقوق_ساخت 
#مدیریت_پروژه
 و
#ایمنیبهداشتمحیطزیست در #صنعتساختمان 
قرار دادم که خوشبختانه این تمرکز به یک سری مقالات و کتابهای خوب منجر شد.
بعضی کارهای قبلی:
-کتاب #آیین نامهایمنیعملیاتتخریبسازه ها 
-کتاب #بازیافتضایعاتونخالههایحاصلتخریب_ساختمان
-کتاب #استاندارداجراییتخریب_ساختمان
-کتاب #فناوریومدیریتتخریبساختمان
-کتاب #مرجعمدیریتایمنیپروژههای_ساختمانی
با تشکر از همه همکاران و دانشجویانم که در این سالها کارهای انجام دادند به خصوص آقای مهندس میلاد فولادی و دکتر میلاد علیپور.
#مهدی_روانشادنیا
۱۸ بهمن ۱۳۹۹


#ایمنی_تخریب
#تخریب_ساختمان
#عملیات_تخریب
#انجمنمهندسانعمران
#KSCE
#KSCE_Journal_of_Civil_Engineering
#HSE
#civil_engineering
As a #Construction_engineering_and_management academician, I have focused my research area on:
#construction_law
#project_management
#sustainable_construction 
and
#Health_Safety_Environment (HSE) in construction
Today, one of the papers of our good PhD student (Milad AlipourBashari) published in KSCE Journal of Civil Engineering. The paper’s title is:
A Hybrid Fuzzy Risk Assessment Framework for Determining Building Demolition Safety Index
By developing a Building Demolition Safety Index (BDSI), this research allows project managers to have a more realistic view of the risk level of the project and accordingly consider the necessary acts to prevent accidents.
Formerly, I have written these books in the #construction_safety and HSE area:
-Safety Management in Construction Projects, 6th Edition
-Construction Equipment Safety Management
-Demolition Safety
-Demolition; Practice, Technology and Management
-Recycling Construction and Demolition Waste
The books are in Persian and published by Simaye Danesh available in Iranian book market and e-shops.
You may download the above manuscript via:
https://link.springer.com/article/10.1007/s12205-021-0812-4


#building_safety
#demolition
#demolition_safety
#HSE
#Ravanshadnia

https://www.instagram.com/p/CK8w03vDyyp/?igshid=f0eyxx2jpnbf


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 132