ثبت نام | ورود
English
امروز يکشنبه 1399.9.9 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
معرفی

صفحات دکتر روانشادنیا در فضای مجازی اینستاگرام و سایر شبکه ها

صفحات انگلیسی #دکترمهدی_روانشادنیا در فضای مجازی
اینستاگرام
:


https://www.instagram.com/invites/contact/?i=g8m6v582h16h&utm_content=eyvxy8g

https://www.instagram.com/ravanshadnia.m

 لینکداین :

https://www.linkedin.com/mwlite/in/mehdi-ravanshadnia-6966517a

 گوگل اسکلار :

 https://scholar.google.com/citations?user=Q17P0B8AAAAJ&hl=en

 صفحه فارسی اینستاگرام :

 https://www.instagram.com/mehdi.ravanshadnia/?hl=en

 

تلگرام

 https://telegram.me/ravanshadniaمنبع : http://www.ravanshadnia.ir/post.php?post_id=514

 

صفحات فارسی و انگلیسی دکتر مهدی روانشادنیا در فضای مجازی اینستاگرام، لینکداین و تلگرام صفحات انگلیسی #دکترمهدیروانشادنیا در فضای مجازی اینستاگرام: @ravanshadnia.m https://www.instagram.com/invites/contact/?i=g8m6v582h16h&utm_content=eyvxy8g https://www.instagram.com/ravanshadnia.m لینکداین: https://www.linkedin.com/mwlite/in/mehdi-ravanshadnia-6966517a گوگل اسکلار: https://scholar.google.com/citations?user=Q17P0B8AAAAJ&hl=en صفحه فارسی اینستاگرام: https://www.instagram.com/mehdi.ravanshadnia/?hl=en https://telegram.me/ravanshadnia

منبع : http://www.ravanshadnia.ir/post.php?post_id=514


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 99