ثبت نام | ورود
English
امروز يکشنبه 1399.3.18 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
اصول و مقررات پیمان

برترین مجلات حقوق دنیا
Publication h5-index h5-median
1. Yale Law Journal 45 77
2. Harvard Law Review 41 80
3. Columbia Law Review 37 54
4. Stanford Law Review 34 61
5. Georgetown Law Journal 34 50
6. University of Pennsylvania Law Review 32 61
7. University of Chicago Law Review 32 48
8. Texas Law Review 31 51
9. California Law Review 30 52
10. Iowa Law Review 30 46
11. UCLA Law Review 29 47
12. Virginia Law Review 29 45
13. Minnesota Law Review 29 43
14. Michigan Law Review 28 44
15. Duke Law Journal 28 42
16. Vanderbilt Law Review 28 42
17. Fordham Law Review 28 38
18. Boston University Law Review 28 37
19. New York University Law Review 26 47
20. Notre Dame Law Review 26 33
ب

آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 79