ثبت نام | ورود
English
امروز يکشنبه 1399.9.9 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مقالات و آثار علمی

برخی مقالات دانشجویان دکتر مهدی روانشادنیا در سال 1398

برخی مقالات دانشجویان دکتر مهدی روانشادنیا در سال 1398

بررسی مدل پیشنهادی به منظور ارزیابی ادعا در پروژه های عمرانی جهت تصمیم گیری برای شرکت در مناقصات
ارائه مدل ارزیابی اجتماعی ساختمان های مسکونی درحال بهره برداری با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) (مطالعه موردی: ساختمان های احداثی کمیته امداد امام خمینی (ره)

سنجش راندمان سبد پروژه در حوزه زمان با بهره جویی از شاخصهای کلیدی عملکرد و استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی

شناسایی عوامل حیاتی موفقیت و شکست پروژه های مسکن مهر در داخل کشور و تبیین راهکارهایی برای کاهش نرخ شکست آنها

ارزیابی روش ADR در حل اختلافات ساخت و ساز

ارزیابی و بررسی حقوقی ریسک های قرارداد BOT با سرمایه گذار داخلی در پروژه های آزادراهي ایران با استفاده از استاندارد PMBOK

ارزیابی فنی حقوقی به کارگیری نرخ تعدیل تجربی (EMR)برای شرکت های ساختمانی ایران

مقایسه تطبیقی بیمه های مهندسی و عمرانی چند کشور و درس هایی برای ایران

جستاری در مسائل مدیریت دعاوی برای بخش ساختمان در ایران

نقد و بررسی قرارداد خرید خدمات تخصصی (B0T) در پروژه های عمرانی و درس آموخته های پروژه آزادراه کربلا (قطعه دوم آزادراه ساوه- همدان)

ارائه رابطه ای بر اساس شاخص عملکرد منابع انسانی در ارزش حاصله برای برآورد زمان نهایی سبدپروژه های ساخت و کمک به برنامه ریزی استراتژیک


ارائه چارچوبی جهت پیاده سازی مدیریت ریسک در الگوهای قراردادی با مقایسه سطوح آستانه تحمل ریسک سازمان و پروژهتحلیل دعاوی پرداخت فهرست بهایی در قراردادهای سد سازی و ارائه راهکارهای اصلاح آن

ارزیابی و رتبه بندی ریسک های ایمنی عملیات اجرایی پروژه های نفت و گاز جهت ارتقاء مدیریتHSEبا استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیارهVIKOR

ارزیابی وضعیت HSE - MS پروژه های ساختمانی بلند مرتبه شهر اصفهان و ارائه ی راهکارهایی جهت ارتقاء وضع موجود

ارزیابی عملکرد مدلسازی اطلاعات ساختمان در مدیریت زنجیره تامین ساخت و ساز بتنی (مطالعه موردی در شهر تهران )

ارزیابی و رتبه بندی موانع کارآمدی سیستم تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی

ارائهی مدلی مفهومی برمبنای الگوی OGP جهت استقرار همزمان HSE-MS و IMS در پروژه های ساختمانی بلندمرتبه .

اولویت بندی و تعیین سبد مطلوب در پروژه های انبوه سازی در صنعت ساختمان با روش چند هدفه فازی

ارزیابی تاثیر BIM بر چابکی پیمانکاران در SCM ساخت و ساز بتنی با کمک مدل SCOR مطالعه موردی در شهر تهران

ارزیابی مسائل زیست محیطی با پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان در زنجیره تامین ساخت و ساز بتنی با استفاده از مدل SCOR سبز(مطالعه موردی در شهر تهران )

شناسایی و اولویت بندی شاخص های موثر بر روابط بین کارفرما و پیمانکار در پروژه های عمرانی به منظور ارتقا مدیریت ذینفعان

اریه مدلی برای پیش بینی تاخیرات پروژه های EPC صنعت نفت با شبکه عصبی مصنوعی

A spatial decision support system for construction progress monitoring in linear projects

Assessment of stakeholders management in construction and demolition waste management industry and suggestion of waste management strategy for Tehran city

Analysis and Modeling of Energy Demand System in Iran’s Buildings and the Industry

Economic risk assessment of concrete and asphaltic pavements in freeways and highways

Selecting an Appropriate Express Railway Pavement System Using VIKOR Multi-Criteria Decision Making Modelآرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 99