ثبت نام | ورود
English
امروز جمعه 1399.3.16 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
اصول و مقررات پیمان

تأملی در مسائل حقوقی به کارگیری BIM درتهیه شناسنامه فنی ملکی ساختمان و دوره نگهداری ساختمان
فرایند ساخت ساختمان در ایران
شناسنامه فنی ملکی
نمونه فرم های شناسنامه فنی ملکی
تجربه سایر کشورها
چیستی، سطح توسعه و بلوغ مدلسازی اطلاعات ساختمان
مدلسازی اطلاعات ساختمان در دوره نگهداری
جنبه های حقوقی قراردادی BIM
جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات

www.ravanshadnia.ir/post.php?post_id=418


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 78