ثبت نام | ورود
English
امروز سه شنبه 1402.7.11 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
دانشجویان من

اطلاعیه دفاع: ارزیابی سبد پروژههای سازمان بر اساس شاخصهای کلیدی عملکرد و بهره گیری از تحلیل شبکههای

دانشکده عمران، معماری و هنر، گروه مهندسی عمران مدیریت ساخت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته عمران ( )
M.SC

گرایش: مهندسی و مدیریت ساخت

عنوان:

ارزیابی سبد پروژههای سازمان بر اساس شاخصهای کلیدی عملکرد و بهره گیری از تحلیل شبکههای

اجتماعی

استاد راهنما:

دکتر حمیدرضا عباسیان جهرمی

دکتر مهدی روانشادنیا

نگارش:

احمد عباسی

8 بهمن 97

ساعت 15آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 71