ثبت نام | ورود
English
امروز شنبه 1400.11.2 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مقالات و آثار علمی

در مدت چهار سال کتاب مقررات پیمان طرح های عمرانی دکتر روانشادنیا، به چاپ پنجم رسید
            

 این کتاب که برای اولین بار در سال ۱۳۹۳ توسط انتشارات سیمای دانش به چاپ رسید، با استقبال جامعه حرفه ای و مهندسی کشور، به خصوص فعالان حوزه حقوق مهندسی، به رکورد میانگین بیش از یک چاپ در هر سال رسید.

کتاب در قالب سه بخش، دوازده فصل و ۵۵۲ صفحه، برای تسلط حرفه مندان کارفرمایی، مشاوره و پیمانکار، بر نظام فنی اجرایی کشور نگاشته شده است. بخش اول کتاب، به نظام قانونی و مقررات حاکم بر پیدایش طرح های عمرانی می پردازد و از منظر سیاست های کلی، سند چشم انداز، قوانین برنامه توسعه و بودجه های سنواتی فرایند شکل گیری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را بررسی و آسیب شناسی می کند. بخش دوم، در قالب فصول ۵ تا ۸، نظام پدیدآوری طرح ها را به صورت الزامات و روش های تأمین مالی، ساختارهای اجرای پروژه و مکانیزم های پرداخت قراردادها معرفی کرده و در بخش سوم به نظام تشخیص صلاحیت عوامل اجرای طرح ها، قانون و آیین نامه های مرتبط با برگزاری مناقصات و شرایط عمومی و خصوصی پیمان می پردازد.

با توجه به کمبودهای کشور در حوزه دانش حقوق ساخت، کتاب " مقررات پیمان طرح های عمرانی"، توانسته جایگاه خاصی را بین متخصصان نظام فنی اجرایی کشور، حقوق دانان و مهندسان پیدا کند.آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 87