ثبت نام | ورود
English
امروز جمعه 1401.5.21 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
اصول و مدیریت ساخت

عناوین پروژه های درس اصول مدیریت ساخت

عناوین پروژه های درس اصول مدیریت ساخت

1) تحلیل آماری طرحها:  تحلیلی بر آمار تعداد، نوع، مبلغ و شرایط پروژه های عمرانی کشور، آمار تأثیر مدیریت بر اجرای طرح ها، روند تعداد و نوع طرحهای عمرانی در گذشته

2) نگاه تحلیلی به مدیریت ساخت: مدیریت ساخت چه کمکی به اجرای موفق طرحها خواهد داشت؟، بررسی تحلیلی تاریخچه علم مدیریت ساخت در دنیا و ایران،آینده صنعت ساخت و ساز در جهان و ایران چه خواهد بود؟

3) شکل گیری طرح عمرانی: ارائه تحلیلی از گزارش های طرح های عمرانی کشور از سال 80 تاکنون، تحلیلی از وضعیت توزیع اعتبارات ملی و استانی و تأثیر آن بر توسعه منطقه ای، بررسی مراحل شکل گیری طرح در ایران وجهان و ارائه پیشنهادات اصلاحی، تحلیلی بر مهمترین مشکلات اجرایی طرح های عمرانی

4) بررسی قوانین و مقررات مرتبط با طرحهای عمرانی در ایران و کشورهای دیگر

5) مراحل اجرای طرح ها: تحلیلی بر مرحله امکانسنجی طرح ها و ارائه پیشنهادات اصلاحی، اصول و مبانی طراحی پروژه های عمرانی، تهیه گزارش گام به گام دو طرح عمرانی از مرحله امکانسنجی، تا اجرا و بهره برداری

6) منابع انسانی و سازمان طرح ها:  تحلیل ساختار سازمانی، وظایف و جایگاه حال و آینده شرکتهای مهندسین مشاور،  تحلیل ساختار سازمانی، وظایف و جایگاه حال و آینده شرکتهای پیمانکار، مقایسه ساختار سازمانی کارگاهها و ارائه پیشنهادات اصلاحی

7) مناقصه: خلاصه مقررات مربوط به مناقصه و مزایده، مناقصه از دیدگاه آیین نامه های معاملات دولتی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، بررسی و تحلیلی بر قوانین و سیستم مناقصات در ایران و مقایسه با یک کشور دیگر

8) اخلاق در مهندسی و نقش ان در اجرای موفق پروژه های عمرانی

9) روشهای برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی به همراه مثال گام به گام

10) مقایسه انواع روشهای تأمین مالی پروژه ها

11) متره، براورد و کنترل هزینه در پروژه های عمرانی، تهیه صورتمجالس و صورت وضعیتها

12) معرفی مبانی مدیریت ریسک، نرم افزارهای مربوطه و نمونه پیاده سازی مدیریت ریسک در یک طرح عمرانی

13) مدیریت کیفیت در طرح های عمرانی، مبانی و روشهای به کارگیری

14) دعاوی متداول و روشهای حل و فصل آنها در طرح های عمرانی

15) معرفی نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه به همراه یک مثال عملی

16) بررسی انواع بیمه های طرح های عمرانی، شرایط صدور بیمه نامه هاآرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 71