ثبت نام | ورود
English
امروز سه شنبه 1403.1.28 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
معرفی

صفحات دکتر روانشادنیا در شبکه های علمی سیویلیکا، Research Gate و Google Scholar

صفحات دکتر روانشادنیا در شبکه های علمی سیویلیکا، Research Gate  و Google Scholar

صفحه دکتر روانشادنیا در Google Scholar

Mehdi Ravanshadnia مهدی روانشادنیا - Google Scholar Citations

scholar.google.com/citations?user=Q17P0B8AAAAJ&hl=en

صفحه دکتر روانشادنیا در Linkedin

Mehdi Ravanshadnia - Assistant professor - IAU Science ... - LinkedIn

https://ir.linkedin.com/in/mehdi-ravanshadnia-6966517a

صفحه دکتر روانشادنیا در Research Gate

Mehdi Ravanshadnia | Civil and Environmental ... - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Mehdi_Ravanshadnia

صفحه دکتر روانشادنیا در Civilica

رزومه علمی آقای دکتر مهدی روانشادنیا - سیویلیکا

www.civilica.com/Person-1797=آقای-دکتر-مهدی-روانشادنیا .html

وبسایت های دکتر روانشادنیا

وبسایت دکتر مهدی روانشادنیا: مرجع مهندسی و مدیریت ساخت

www.ravanshadnia.com/

وبسایت دکتر مهدی روانشادنیا

www.ravanshadnia.ir/

پایگاه برترین پژوهشگران
https://en.sakhtar.com/Person-1797
 MR. Doctor Mehdi Ravanshadnia 


زمینه های پژوهشی و سوابق مرتبط دکتر روانشادنیا

زمینه های تحقیقاتی و سوابق مرتبط دکتر روانشادنیا

http://www.ravanshadnia.com/page.aspx?id=150آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 46