ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1397.11.4 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
دیدگاه ها

سخنرانی دکتر روانشادنیا در مورد شاخص های مورد انتظار از شهردار تهران در جلسه گفت و گوی نهادهای تخصصی با نامزدهای شهرداری تهران

 سخنرانی دکتر روانشادنیا در مورد شاخص های مورد انتظار از شهردار تهران در جلسه گفت و گوی نهادهای تخصصی با نامزدهای شهرداری تهران

https://www.instagram.com/p/BiBsOoMhHui/

دکتر مهدی روانشادنیا

سخنرانی https://instagram.com/explore/tags/دکتر_روانشادنیا/ در مورد شاخص های مورد انتظار از https://instagram.com/explore/tags/شهردار_تهران/ در جلسه گفت و گوی https://instagram.com/explore/tags/نهادهای_تخصصی/ با حضور نامزدهای https://instagram.com/explore/tags/شهرداری_تهران/ https://instagram.com/explore/tags/شهرداری/ https://instagram.com/explore/tags/محمدعلی_افشانی/ https://instagram.com/explore/tags/پیروز_حناچی/ https://instagram.com/explore/tags/ابراهیم_انصاری_لاری/ https://instagram.com/explore/tags/محمود_حسینی/ https://instagram.com/explore/tags/حجت_میرزایی/ https://instagram.com/explore/tags/مهندس/ https://instagram.com/explore/tags/عمران/ https://instagram.com/explore/tags/معماری/ https://instagram.com/explore/tags/نظام_مهندسی/ https://instagram.com/explore/tags/مهندسی/ https://instagram.com/explore/tags/توسعه_پایدار/ https://instagram.com/explore/tags/مدیریت_شهری/ https://instagram.com/explore/tags/مدیریت_ساخت/ https://instagram.com/explore/tags/شهر/ https://instagram.com/explore/tags/تهران/ https://instagram.com/explore/tags/شهر_تهران/ https://instagram.com/explore/tags/شورای_شهر_تهران/ https://instagram.com/explore/tags/شهردار_منتخب/ https://instagram.com/explore/tags/محمدعلی_نجفی/ https://instagram.com/explore/tags/محسن_هاشمی/ https://instagram.com/explore/tags/شهرسازی/ https://instagram.com/explore/tags/شفافیت/ https://instagram.com/explore/tags/فساد/آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 88