ثبت نام | ورود
English
امروز شنبه 1398.1.3 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
امور تحصیلی

از طرح تعاون استانی اعضای هیات علمی به طرح تعاون منطقه ای رسیده ایم
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: براساس مهندسی مجدد رشته ها در این دانشگاه ساماندهی اعضای هیات علمی اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، علیرضا رهایی در جلسه شورای گسترش دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: این شورا به منظور بررسی و تصویب طرح آمایش و بازمهندسی، فراهم سازی بستر مناسب برای گسترش رشته های تحصیلی، تدوین برنامه های راهبردی، تعیین چشم انداز و اهداف در راستای ایجاد رشته های جدید تشکیل شده است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی داشگاه آزاد اسلامی، توسعه هدفمند مراکز دانشگاهی و هماهنگی با شورای گسترش وزارت علوم را از اهداف دیگر شورای گسترش عنوان کرد و افزود: تطبیق و اجرای ضوابط و مقررات دانشگاه در خصوص ایجاد واحدها، رشته ها و صدور مجوزها، جابه جایی رشته ها در واحدها و مراکز آموزشی، نظارت بر حسن اجرای ضوابط و تدوین دستورالعمل اجرایی از وظایف شورای گسترش است.

رهایی به ارائه گزارشی از عملکرد شورای گسترش دانشگاه آزاد اسلامی از ابتدای سال ۹۵ پرداخت و گفت: بررسی ۲۵ مورد درخواست تصویب دانشکده واحدهای دانشگاهی، تعیین شاخص های امکان ایجاد دانشکده، تعیین شاخص های مربوط به چگونگی تبدیل مراکز آموزشی به واحد مستقل و بررسی شاخص های مربوط به واگذاری رشته های واحدهای دانشگاهی به مراکز تحت پوشش از اقدامات صورت گرفته است.

رهایی، اخذ مصوبه ۹۹۶ رشته محل از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم و همچنین ارزیابی و ممیزی هشت هزار و ۱۳۰ رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی را از دیگر اقدامات برشمرد.

وی ادامه داد: همچنین دستورالعمل حداقل شرایط و ضوابط ایجاد دانشکده های عمومی و تخصصی تدوین شده است.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد به طرح تعاون استانی اعضای هیات علمی این دانشگاه اشاره کرد و گفت: از طرح تعاون استانی به طرح تعاون منطقه ای رسیده ایم و یک گام جلو رفته ایم و خوشبختانه با استقبال خوبی روبه رو شده است.

رهایی با تاکید بر محدود کردن رشته های مشابه در واحدهای مشابه و همجوار اظهار داشت: با اجرای طرح آمایش آموزش عالی واحدها، مراکز آموزشی و رشته های تحصیلی متناسب با نیازهای کشور، امکانات و مزیت های اقتصادی و اجتماعی استان ها و شهرستان های کشور بازمهندسی یا ایجاد می شوند.

وی عنوان کرد: همچنین براساس مهندسی مجدد رشته ها، ساماندهی اعضای هیات علمی نیز اجرا خواهد شد.

در این جلسه مقرر شد مطالعات تطبیقی به منظور ایجاد دانشکده های جدید که امکان توسعه مجموعه های بین رشته ای را فراهم می سازد در دستور کار قرار گیرد.

همچنین بر اجرای فرآیندهای آموزشی در واحدهای مختلف نظارت صورت گیرد و طرح تعاون منطقه ای و طرح آمایش آموزش عالی اجرا و توسعه یابد و نتایج آن ارزیابی شود.

بازنگری آیین نامه رکود و اضافه کردن سهم فعالیت های تحقیقاتی برای اعضای هیات علمی از دیگر مصوبات جلسه شورای گسترش دانشگاه آزاد اسلامی بود.آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 85