ثبت نام | ورود
English
امروز شنبه 1400.11.2 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مقالات و آثار علمی

دکتر روانشادنیا در کنفرانس چهارم مدیریت ساخت با عنوان مسائل حقوقی ساخت سخنرانی خواهد کرد
جناب آقای دکتر مهدی روانشادنیا به جمع سخنرانان کلیدی چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه پیوست
دکتر مهدی روانشادنیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی
موضوع کارگاه: مسائل حقوقی ساخت
http://modiriatsakht.org/fa/?newsID=40

آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 87