ثبت نام | ورود
English
امروز سه شنبه 1402.7.11 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مطالب خواندنی

سی ویژگی سیاست مدار خوب

"سی ویژگی سیاست مدار"
@ravanshadnia
۱-اول تحصیلات خود را تکمیل کرده باشد و بعد کار اجرایی قبول کند و نه بالعکس.

۲- تا آنجا که مقدور باشد، از روی متن سخنرانی کند.

۳- کانون انرژی خود را در مدیریت، در بخش های فکری، تولیدی و فن آوری کشور متمرکز کند.

۴- به طور دائمی، همه را متوجه "آینده" و "تحقق افق ها" نماید.

۵- عصبانیت او با محاسبه قبلی باشد.

۶- ظرفیت صبر و خویشتن داری تا سه سال برای پاسخ به مخالفان خود را داشته باشد.

۷- جلسات را در راس ثانیه آغاز کند.

۸- ارتباط خود را با تمامی اقشار جامعه به صورت مستمر و سازمان یافته حفظ کند.

۹- از کوچک ترین تا استراتژیک ترین اقدامات در روابط خارجی را صرفا برای افزایش قدرت کشور بداند.

۱۰- وقتی اشتباه کرد، عذرخواهی کند.

۱۱- همه را متوجه "کشور"، "مصالح کشور" و "قدرت کشور" کند.

۱۲- قبل از رسیدن به قدرت، حداقل به چهل کشور سفر کرده باشد.

۱۳- یک روز درمیان، دو ساعت ورزش کند.

۱۴- با دست خط خود، یادداشت های تقدیرآمیز برای افرادی که برای کشور زحمت می کشند ارسال، کند.

۱۵- به طور واقعی و با رفتارهای تقویت کننده، به "اصل مقدس رقابت" معتقد باشد.

۱۶- به یک زبان روز خارجی مسلط باشد.

۱۷- پدر و مادر اصیلی داشته باشد.

۱۸- برنامه ریزی و مدیریت او، با واقعیت ها و مقدورات سنخیت داشته باشد.

۱۹- حداقل دو کار مهم عمرانی و دو چرخش بزرگ فکری که به نفع زندگی مردم باشد، از خود به جا گذارد.

۲۰- در بحبوحه جدی ترین مذاکرات، نخی که از دگمه پیراهن طرف مقابل آویزان است را گوشزد کند: به جزئیات توجه کند.

۲۱- زیرمجموعه او از هوش ذهنی، هوش عاطفی و هوش اجتماعی برخوردار باشد.

۲۲- در هر شرایطی و با هر کسی، مودب باشد.

۲۳- از اسلحه "سکوت" نهایت بهره برداری را کند.

۲۴- در سخنرانی و اقناع مخاطبان، تا می تواند از آمار و ارقام استفاده کند.

۲۵- توجه به زیبایی ها اعم از طبیعت، رنگ های شاد، لبخند، محبت، جزئی از زندگی روزانه او باشد.

۲۶- اخلاق و مدنیت او قبل از مواضع سیاسی اش نمود داشته باشد.

۲۷- قبل از آنکه به قدرت برسد، در حد معمول، خوب زندگی کرده باشد.

۲۸- حداقل ۲۰۰ بیوگرافی خوانده باشد.

۲۹- از یک نظام فکری منسجمی برخوردار باشد ولی با داده های جدید، آمادگی تعدیل و اصلاح فکر خود را پیدا کند.

۳۰- مسئولیت قدرت را بپذیرد و پاسخگویی به مردم را، جدی، حقوقی و مقدس بشمارد.

نوشته دکتر سریع القلم
http://Telegram.me/ravanshadniaآرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 71