ثبت نام | ورود
English
امروز سه شنبه 1397.2.4 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
اندیشگاه

سقوط آموزش و پرورش = سقوط ملت

استادي در ورودی دانشکده، اين مطلب را نصب کرده‌بود:

برای نابودی ملت نیاز به بمب هسته‌ای یا موشک دور‌بُرد نیست.

فقط کافیست سطح و کیفیت آموزش را پایین آورد و امكان تقلب را به دانش‌آموزان و دانشجويان داد، آنگاه ...

مریض به‌دست پزشکی که توانسته‌باشد تقلب‌کند خواهد‌مرد؛

خانه‌ها به‌دست مهندسی که توانسته‌باشد تقلب‌كند، ویران خواهندشد؛

منابع مالی به‌دست مديري که  توانسته‌باشد تقلب‌كند هدر خواهد‌رفت؛

عدالت به‌دست قاضی که توانسته‌باشد تقلب‌كند پامال می‌شود.

فرزندانمان اگر تقلب‌كنند، جهل در جانشان جاي‌مي‌گيرد.

تقلب هم پرورش منش را تباه ساخته و هم آموزش دانش را ویران میسازد.

👈سقوط آموزش وپرورش = سقوط ملت
_______________________________
#آموزشی
🆔 Telegram.me/ravanshadniaآرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 110