ثبت نام | ورود
English
امروز چهارشنبه 1396.1.9 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
نوشته های من

سخنرانی دکتر روانشادنیا در مراسم روز بتن با موضوع نگاه اقتصادی به توسعه رویه های بتنی
دکتر روانشادنیا در مورخ 16 مهر 1395 در  همایش بتن و مراسم روز بتن با موضوع نگاه اقتصادی به توسعه رویه های بتنی به ایراد سخنرانی پرداخت
مهم ترین محورهای این سخنرانی بدین شرح عنوان شده است:
×در کشور جمعا 43 هزار کیلومتر راه فرعی، 23 هزار کیلومتر راه اصلی، 18 هزار کیلومتر بزرگراه و آزادراه و با احتساب سایر راهها جمعا 190 هزار کیلومتر راه در حال بهره برداری داریم، که تقریبا 100 درصد رویه آسفالتی دارند، در حالیکه در اتریش 75 درصد، بلژیک 40 درصد، آلمان 25 درصد و 13 درصد راههای امریکا بتنی است.
× تا سال 1386 هزینه اجرای روسازی آسفالتی کمتر از رویه های بتنی بوده، که این روند از سال 1386 به نفع رویه های بتنی تغییر کرده است. (به ویژه پس از سال 1392)
×یکی از توجیهات به کارگیری رویه های بتنی، اضافه تولید سیمان در کشور است، که با براوردهای صورت گرفته به کارگیری رویه های بتنی در رونق صنعت سیمان چندان تعیین کننده نیست.
×براوردهای این تحقیق نشان می دهد در صورت کاربرد 100 درصدی رویه های بتنی، برای اجرای 8100 کیلومتر راه در دست ساخت کشور، به 6.6 میلیون تن سیمان و برای اجرای 1850 کیلومتر راه، بزرگراه و آزاد راه در دست مطالعه به 1.7 میلیون تن سیمان نیاز است. (400 هزار تن قیر-معادل 17 درصد تولید)
×اگر مدت اجرای طرح های در دست ساخت را 5 سال فرض کنیم، در صورت جایگزینی رویه های بتنی با رویه های آسفالتی در کشور، مصرف سیمان به میزان 1.2 میلیون تن در سال افزایش می یابد که این عدد در مقایسه با تولید سیمان در کشور (ظرفیت حدود 80 و تولید 70 میلیون تن)، کمتر از 2 درصد می باشد.
×از دیدگاه هزینه چرخه عمر، به کارگیری رویه های بتنی در کشور توجیه اقتصادی دارد (به ویژه در بزرگراهها و آزادراهها توجیه اقتصادی بیشتری دارد).

×کمبود ماشین آلات و دانش و تجربه اجرایی، از تهدیدات جدی توسعه رویه های بتنی در ایران است. (به ویژه سیستم های پیشرفته  کنترل سطوح و کنترل مسیر، ماشین آلات عمل آوری بتن، داول گذاری و...) توصیه می شود در این حوزه تحقیقات گسترده ای صورت گیرد.
×چیدمان ماشین آلات تولید بتن و اجرای روسازی های بتنی می تواند در بهره وری کارگاههای رویه بتنی نقش بسزایی داشته باشد. پژوهش در بهینه سازی چیدمان یک ضرورت است.
×ضعف مدیریت پروژه ها به ویژه در حوزه تضمین و کنترل کیفیت این رویه ها، می تواند به پاشنه آشیل توسعه آن منجر شود.
×انجام براورد بهینه توزیع جغرافیایی پروژه های روسازی بتنی در سطح کشور از دیدگاه آمایشی یک ضرورت است.
×بهینه سازی نسبت رویه های بتنی و آسفالتی در کشور لازم است.
×توجه به جنبه های محیط زیستی این پروژه ها یکی از ضرورت های کار در این حوزه است.


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 317