ثبت نام | ورود
English
امروز شنبه 1400.11.2 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مقالات و آثار علمی

مرجع قوانین، مقررات و پیمان طرح های عمرانی به چاپ چهارم رسید

کتاب «اصول، مقررات و روش های مدیریت پیمان طرح های عمرانی» که به قلم یک عضو هیات علمی دانشگاه تالیف شده مرجعی پایه برای مهندسان، مجریان و دست اندرکاران طرح‌های عمرانی است.

به گزارش ایسنا، این کتاب که به همت دکتر مهدی روانشادنیا، عضو هیأت علمی دانشگاه و عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تألیف شده به نقد نظام فنی اجرایی کشور پرداخته و با ارائه آمارهایی دقیق از وضعیت فعلی طرح های عمرانی کشور، معیارهای توسعه زیرساخت ها و بسترهای حقوقی قراردادی آنها را تبیین می‌کند.  تحلیل سند چشم انداز توسعه کشور، برنامه های پنج ساله توسعه و جایگاه طرح های عمرانی در قوانین بودجه سنواتی، روش های تأمین مالی و ساختارهای قراردادی اجرای طرح های عمرانی از دیگر بخش های «اصول، مقررات و روش های مدیریت پیمان طرح های عمرانی» است.

این کتاب که در کمتر از دو سال به چاپ چهارم رسیده، شامل دوازده فصل است که نگاهی تحلیلی به طرح های عمرانی، بسترها و ساختار اجرایی شکل گیری طرح های عمرانی، جایگاه طرح های عمرانی در قوانین و برنامه های کلان کشور، طرح های عمرانی در برنامه های توسعه و بودجه سنواتی، مراحل امکان سنجی، تأمین مالی و فرآیندهای شروع طرح ها، روش های تأمین منابع مالی، ساختارهای اجرایی پروژه های عمرانی، روش های برآورد، محاسبه صورت وضعیت و پرداخت در پروژه ها، نظام تشخیص صلاحیت عوامل اجرای طرح ها، مناقصه و ضوابط برگزاری آن، مناقصه از دیدگاه مناقصه گر و عقد قرارداد، شرایط عمومی و خصوصی پیمان، عناوین این فصول را تشکیل می‌دهند.

کتاب «اصول، مقررات و روش های مدیریت پیمان طرح های عمرانی» مرجعی پایه در زمینه قوانین و مقررات طرح های عمرانی، روشهای قراردادی، تأمین مالی و اجرای طرح ها برای مدیران، مهندسان حرفه ای و محققان به ویژه در زمینه کاربست شرایط عمومی و خصوصی پیمان پروژه های عمرانی است.آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 87