ثبت نام | ورود
English
امروز سه شنبه 1397.2.4 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
فعالیت های حرفه ای

نامه دکتر روانشادنیا به وزارت راه و شهرسازی در خصوص درخواست درج مدارک ارشد و دکترای مهندسی و مدیریت ساخت در پروانه اشتغال به کار مهندسان عمران
نامه دکتر روانشادنیا به وزارت راه و شهرسازی در خصوص درخواست درج مدارک ارشد و دکترای مهندسی و مدیریت ساخت در پروانه اشتغال به کار مهندسین عمران
دکتر روانشادنیا طی نامه ای به معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی خواستار درج عنوان گرایش کارشناسی ارشد مدیریت ساخت در پروانه های اشتغال به کار مهندسان عمران این گرایش شد.
این نامه در مورخ 26 شهریور 1395 نگاشته شد.
پیش از این دکتر روانشادنیا در نامه ای به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواستار در نظر گرفتن گرایش مدیریت ساخت در رشته های امتیاز آور تشخیص صلاحیت
در مصوبات وحدت رویه شدند که با پیگیری های انجام شده در آیین نامه جدید تشخیص صلاحیت مورد نظر قرار گرفته است.
http://www.ravanshadnia.com/page.aspx?id=18451


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 110