ثبت نام | ورود
English
امروز چهارشنبه 1397.3.30 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
فعالیت های حرفه ای

برگزاری سلسله سمینارهای آموزشی مشارکت در ساخت با سخنرانی دکتر روانشادنیا

سلسله سمینارهای آموزشی مشارکت در ساخت(۱)

مدت زمان دوره: ۸ساعت

سخنرانان : محسن رجایی – دکتر مهدی روانشادنیا – مهندس علیرضا پور اسد

اهداف کلی دوره:
  • آگاه سازی کنش گران توسعه زیر ساخت کشور از آخرین مشوق ها، مجوزها و معافیت های قانونی برای واگذاری پروژه های عمرانی به روش مشارکت در راستای اقتصاد مقاومتی
  • ظرفیت سازی برای مشارکت های عمومی - خصوصی در راستای توسعه زیر ساخت کشور
سرفصل و محتوی دوره :
  • انواع روش های جلب مشارکت بخش غیر دولتی در سرمایه گذاری
  • تشریح موافقت نامه و مفاد قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی
  • فرآیند ارزیابی صلاحیت سرمایه گذاران برای مشارکت در پروژه های عمرانی
  • تشریح نحوه تهیه گزارش تصمیم به واگذاری به منظور مشارکت با بخش غیر دولتی
  • تشریح دستور العمل ماده (27)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)
مکان و محل برگزاری دوره:

تهران - خیابان شیخ بهایی جنوبی ، خیابان ایران شناسی ، خیابان نهم ، مرکز مطالعات و بهره وری نیروی انسانی سازمان مدیریت صنعتی

تاریخ شروع دوره :
1395/08/19
تاریخ پایان دوره :
1395/08/19


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 109