ثبت نام | ورود
English
امروز دوشنبه 1397.4.4 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
فعالیت های حرفه ای

محورهای نطق پیش از دستور دکتر روانشادنیا در جلسه روز شنبه مورخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵

محورهای نطق پیش از دستور دکتر روانشادنیا در جلسه روز شنبه مورخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران
—-------------------------------------------------
۱. نطق های پیش از دستور فقط محل طرح موضوعات نیست و هیات رئیسه محترم مستمرا گزارشی از نحوه پیگیری و اجرایی شدن آنها به اعضاء هیات مدیره و سازمان بدهند.

۲. موضوع ۴ ناظره شدن کلیه متراژها که قانونی بوده و از ابتدای امسال توسط اداره کل راه و شهرسازی استان ابلاغ شده است، پیگیری و اجرایی شود.

۳. اقدامات انجام شده سازمان در خصوص مجری ذی صلاح با قوت بیشتر افزایش یابد و تا حصول نتیجه، از نهادهای ذی ربط پیگیری شود.

🆔 @ravanshadnia 👈

۴. در معاونت توسعه سرمایه مهندسی، دفتری جهت " ترویج امور مقررات ملی ساختمان" تشکیل و شرح وظایف آن امور از جمله: فرهنگ سازی، آموزش، ترویج و ... پیگیری شود. این دفتر می تواند فیلم های آموزشی، بروشور، دوره های مربوط و نهایتا طراحی و اجرای پارک آموزش های حرفه ای و ترویج مقررات ملی را طراحی و اجرا نماید.

۵. پیشنهاد می شود با همکاری شهرداری تهران فرمت گزارش های مرحله ای ناظران در جهت تدقیق و تدوین چک لیست ها مورد تجدید نظر قرار گیرد، تا از بروز مشکلات حقوقی ناشی از مسئولیت های مهندسان جلوگیری شود.

۶. با توجه به مشکل اشتغال اعضاء و به منظور تأمین معیشت ایشان، دفتری در معاونت خدمات مهندسی تحت عنوان "امور توسعه اشتغال و افزایش ظرفیت های حرفه ای" شکل گیرد، که تدوین شیوه نامه ها و پیگیری مستمر صلاحیت های جدید از جمله صلاحیت نگهداری و تعمیرات، صلاحیت تخریب، صلاحیت گودبرداری و... را از مراجع ذی صلاح در دستور کار خود قرار دهد تا بتواند در جهت حل بخشی از مسائل همکارانمان در حوزه اشتغال کمک نموده و به تخصصی تر شدن امور ساخت و ساز کمک نماید.

آماده دریافت پیشنهادات سازنده شما هستیم
_______________________________
#مدیریت پروژه، مهندسی و توسعه پایدار
🆔 Telegram.me/ravanshadniaآرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 110