ثبت نام | ورود
English
امروز چهارشنبه 1397.3.30 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
دانشجویان من

معرفی دانشجو: محمد رضا نصرتی : شناسایی و طبقه بندی چالش های پیمانکاران ایرانی در صدور خدمات فنی و مهندسی و انتخاب بازار هدف با روش fuzzy MADM

عنوان

شناسایی و طبقه بندی چالش های پیمانکاران ایرانی در صدور خدمات فنی و مهندسی و انتخاب بازار هدف با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره فازی

 

استادان راهنما

آقای دکتر مهدی روانشادنیا

آقای دکتر افشین فیروزی

 

 

نگارنده

محمد رضا نصرتی

 

 

 

سال تحصیلی 1394-1395


چکیده

ضعف در صادرات خدمات فني و مهندسي نه تنها فرصت توسعه ملي را از ايران مي ربايد، بلكه اين ضعف در دراز مدت به عنوان تهديد قلمداد مي گردد، چرا كه اگر همچون امروز تنها تكيه بر صادرات انرژي باشد و از دانش آن در جهت توسعه خدمات فني و مهندسي در خارج از مرزها استفاده نگردد، طبق برآوردها در آينده اي نه چندان دور، ايران از صادر كننده خالص انرژي به وارد كننده آن تبديل مي گردد. توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي و درآمدزايي از طريق آن نه تنها امكان حفظ اين انرژي با رويكردي بلند مدت را فراهم ميكند، بلكه توان كشور را در زمينه هاي ارز آوري، ايجاد اشتغال، ارتقاء فناوري و دانش فني، بهبود روابط سياسي و صدور فرهنگ و تمدن بالا خواهد برد. اما با وجود تلاش هاي بسيار در توسعه دانش فني،كماكان اين مسير با انسدادهاي بيشماري روبروست. در اين پایان نامه، بر اساس جمع آوری اطلاعات به دو صورت پرسشنامه بسته و باز و جمع آوری اطلاعات از 10 شرکت نمونه از جامعه آماری شرکتهای صادر کننده خدمات انتخاب و پس از اخذ پرسشنامه های بسته که توسط ایشان تکمیل گردید و تکمیل پرسشنامه باز که ضمن مصاحبه حضوری با دست اندر کاران در شرکتهای جامعه نمونه ، نسبت به پردازش و سازماندهی داده ها اقدام و سپس با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی نسبت تحلیل تئوریکی اقدام شد و در انتها با استفاده منطق فازی نسبت به ارائه مدل اقدام گردیده است.

نتیجه تحلیل های تئوریکی و آماری نشان داد که از 30 کشور منتخب برای بازار هدف، 12 کشور به ترتیب آذربایجان، ترکمنستان، عراق، یمن، ترکیه، اردن، سوریه، هند، قبرس، بحرین، تاوان و تونس دارای عدد فازی بالاتری نسبت به دیگر کشورها می باشند و به این جهت اهمیت بیشتری برای صادرات خدمات فنی و مهندسی را دارا می باشند.

بدون ترديد، اگر راهبرد توسعه صنعت نفت بر پايه توسعه و صدور خدمات و فناوری تدوين شود، مي توان انتظار داشت كه در سال های آتی درآمد حاصل از اين فعاليت به مرور، جايگزين درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه كشور برای نسلهای آينده گردد. دستيابي به اين چشم انداز مستلزم آن است كه دست به كالبد شكافي صنعت خدمات فنی و مهندسی زده و با ديدي باليني، چالش هاي بنيادي آن را شناسايي و در جهت رفع آن اقدام نمود.

 آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 109