ثبت نام | ورود
English
امروز دوشنبه 1403.3.28 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مدیریت مالی پروژه

تعریفی ساده از نرخ رشد اقتصادی
اين روزها همه درباره رشد اقتصادى صحبت مى كنند ! اكونوميست مى گويد ايران در سال جارى ٦ درصد نرخ رشد خواهد داشت و برخى مى گويند اين نرخ بسيار خوشبينانه است؛ هدف گذارى برنامه ششم توسعه به طور متوسط سالى ٨ درصد نرخ رشد اقتصادى براى كشور است؛ منتقدين مى گويند چون در سال ٩٤ نرخ رشد اقتصادى پايين و شايد در نزديكى صفر بوده است دولت نرخ رشد اقتصادى سال ٩٤ را مخفى كرده و اعلام نمى كند !

اما نرخ رشد اقتصاد چيست ؟ نرخ رشد اقتصادى به بيان ساده يك نسبت بر حسب درصد است كه نشان مى دهد ارزش افزوده اى كه اقتصاد - شما بخوانيد مردم - يك كشور در يك دوره كه معمولا سال است نسبت به دوره قبل يا سال قبل ايجاد مى كنند چقدر تغيير داشته است . يا اقتصادى ها بهش مى گويند توليد ناخالص داخلى يك سال نسبت به سال قبلش چقدر بيشتر يا كمتر شده است . طبيعتا چون در كشور تورمى مثل ايران همين طور هر سال به نسبت سال قبل ارزش افزوده ايجاد شده حداقل به اندازه تورم افزايش دارد؛ به طريقى تورم را از اين محاسبه خارج مى كنند!

طبيعى است كه به دليل مقايسه اى بودن نرخ رشد نسبت به سال قبل، اگر شما در يك سال خيلى خرابكارى كرده باشيد، در سال بعدش فقط كمى خرابكارى نكنيد نرخ رشد خوب خواهد بود. براى همين با توجه به شرايط ركودى سال ٩٤ ، كسب نرخ رشد ٣ تا ٤ درصد در سال ٩٥ با تنها كمى گشايش ها محتمل است و عيار واقعى سياست ها وقتى سنجيده ميشود كه شما بتوانيد در چند سال پياپي نرخ رشد بالا داشته باشد!

منبع:
https://telegram.me/bamdad_institute


    آرشيو مطالب...


    Copyright 2012
    تعداد کاربران: 48