ثبت نام | ورود
English
امروز چهارشنبه 1400.8.5 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
کاربرد رایانه در مهندسی

آزمون درس تحلیل و طراحی سیستم ها-ارشد مدیریت ساخت

آزمون درس تحلیل سیستم-ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

استاد: دکتر روانشادنیا، مدت امتحان: 90 دقیقه، جزوه بسته، هر سوال 4 نمره

1)     با داشتن داده های مقاومتی بتن و طرح اختلاط 300 نمونه بتن مختلف، به دنبال مدلسازی پیش بینی مقاومت نمونه با استفاده از شبکه عصبی هستیم. ویژگیهای شبکه، تعداد لایه های نورون ها، ورودیها و خروجیها و نیز تعداد داده های آموزش و تست را مشخص کنید.

2)     ارجاع 7 کار به 4 پیمانکار سد سازی مد نظر است. مقرر است هر پیمانکار حداکثر 3 کار داشته باشد. کار شماره 2 و 5 به پیمانکاران جداگانه ای داده شود. همچنین، هدف حداقل کردن مجموع قیمت های پیشنهادی است. مطلوبست نوشتن مدل به صورت برنامه ریزی خطی. 

3)     شرایط کان و تاکر برای حل مسائل برنامه ریزی غیر خطی را بنویسید.

4)     در صورتیکه به دنبال یافتن بهترین جرثقیل کارگاهی از بین 7 گزینه موجود و 3 معیار قیمت، کارایی و مصرف سوخت با استفاده از TOPSIS باشیم. مدل بهینه سازی را با اعداد دلخواه نوشته و مطابق مراحل الگوریتم مربوطه حل کنید.

5)     در روش AHP برای تعیین نرخ ناسازگاری از چه ویژگی از ماتریسها استفاده می شود؟ محاسبه نرخ ناسازگاری چگونه انجام می شود؟ طبق نظر ساعتی مقدار مجاز نرخ ناسازگاری چقدر است؟ در چه شرایطی به جای AHP  از ANP استفاده می شود؟

پیروز و سربلند باشید

روانشادنیا

 آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 108