ثبت نام | ورود
English
امروز چهارشنبه 1400.8.5 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
کاربرد رایانه در مهندسی

ایجاد راهبردهای کنترل هوشمند، با انتخاب و مطلوب ساکنین در ساختمانهای دوست دار محیط زیست

بسمه تعالی

چکیده مقاله «ایجاد راهبردهای کنترل هوشمند، با انتخاب و مطلوب ساکنین در ساختمانهای دوست دار محیط زیست»

“Providing Intelligent User-Adapted Control strategies in Building Environments”

E. Sierra, R. Garcia- Martinez, A. Hssion…

Software and knowledge Eng. Center. Graduate School Buenos Aires Institute of Tehcnology

تهیه شده توسط: ناصر صامتی دانشجوی دکتری مدیریت و ساخت دانشگاه آزاد اسلامی

استاد: جناب آقای دکتر روانشادنیا

در این مقاله یک سیستم هوشمند معماری- تأسیساتی معرفی شده است که براساس شبکه های مرتبط، سیستمهای تخصصی و فناوریهای نوآورانه، طراحی شده تا عملکرد ساختمان هوشمند را بهینه نماید. هدف سیستم طراحی شده نه تنها ایجاد یک ساختمان هوشمند برای سازگاری با شرایط محیط است بلکه ساختمانی است که بتواند با توجه به نوع زندگی و خواسته ها و طبیعت و سرشت انسانها به عنوان بهره بردار از این ساختمان، بتواند شرایط راحتی و رضایت آنها را فراهم کند.

این سیستم دارای یک رایانه اصلی می باشد که قابلیتهای نمایش، تصویربرداری و ضبط عوامل و پارامترهای بدست آمده از کنترل کننده نصب شده در ساختمان را دارد. این کنترل کننده ها برای کنترل در ناحیه و فضای معماری تحت خدمت خود پاسخگو هستند. رایانه مرکزی اطلاعات مربوط به اولویتهای مورد دلخواه ساکنین ساختمان را دریافت می نماید. این اطلاعات شامل زمان، تاریخ، تعداد اشخاص داخل یک اتاق، دما و رطوبت اتاق و دما و رطوبت دلخواه ساکنین ساختمان می گردد. برای این منظور، پانلهای اندازه گیری دما و رطوبت در فضاهای مختلف قرار داده شده اند. این سیستم با توجه به شرایط آب و هوایی و اطلاعات دریافت شده یک چارچوب اصلی تعیین می کند و خواسته هایی را که با این چارچوب اصلی مطابقت تقریبی نداشته و به آن نزدیک نیست، کنار می گذارد. براساس یک گروه نیازهای همسان حدودی به عنوان متوسط متغیر محیطی خاص توسط سیستم ارائه می شود و به عنوان مرجعی برای راهبرد کنترل مکانی بکار می رود. با توجه به راهبرد ما در خصوص میزان صرفه جویی در انرژی و رضایت مندی ساکنین، هر چه میزان رضایت مندی ساکنین را بالاتر در نظر بگیریم میزان صرفه جویی در انرژی کمتر خواهد بود و بالعکس.

در این مقاله یک مثال با ترسیم شکل مطرح شده که نحوه عملکرد این سیستم را بهتر روشن می سازد. این سیستم اولین بار در ساختمان وزارت علوم در کشور آرژانتین مورد آزمایش قرار گرفته است. که این ساختمان هوشمند که جهت قرارگیری، کنترل آفتاب گیری، پوشش گیاهی محیط اطراف و دیگر ملاحظات زیست محیطی در آن بطور جدی در فرآیند طراحی منظور نشده است، قبل از نصب این سیستم، ساکنان آن احساس راحتی و رضایت مندی نداشته اند. ولی پس از اجرا و نصب این سیستم با نظرخواهی از ساکنین 75 درصد احساس راحتی و رضایت داشتند، 20 درصد خیلی راضی بودند و 5 درصد ابراز نارضایتی داشته اند.

بنابراین می توان ضمن صرفه جویی در مصرف انرژی و آسیب رسانی کمتر به محیط زیست می توان شرایط ر ضایتمندی و راحتی ساکنین یک ساختمان را فراهم نمود.آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 108