ثبت نام | ورود
English
امروز دوشنبه 1397.4.4 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مدیریت ماشین آلات

مقاله ای در زمینه بهینه سازی عملیات خاکی
مطالعه مقاله زیر برای دانشجویانی که در زمینه بهینه سازی عملیات خاکی تحقیق میکنند توصیه میشود:
Multiobjective Optimization of Earthmoving Operations
Mohamed Marzouk1 and Osama Moselhi, F.ASCE2
Abstract: This paper presents a framework for optimizing earthmoving operations using computer simulation and genetic algorithms. It provides a multiobjective optimization tool geared towards selection of near-optimum fleet configurations. The optimization aims at minimizing time and cost of earthmoving operations. The proposed framework considers factors that influence earthmoving operations including equipment availability and project indirect cost. The simulation process, in the proposed methodology, utilizes discrete event simulation and object oriented modeling. The optimization process uses a recently developed genetic algorithm to search for a nearoptimum
fleet configuration employing Pareto optimality to account for multiobjective optimization. The algorithm considers a set of qualitative and quantitative variables that influence the production of earthmoving operations. The developed framework supports time–cost tradeoff analysis and can assist users in considering what if scenarios with respect to fleet configurations. A numerical example is
presented to illustrate a number of practical features of the proposed framework and to demonstrate its capabilities in selecting nearoptimum fleet configurations.
DOI: 10.1061/~ASCE!0733-9364~2004!130:1~105!
CE Database subject headings: Earthmoving; Multiple objective analysis; Optimization; Algorithms; Simulation; Computer applications; Construction industry.

1Assistant Professor, Structural Engineering Dept., Faculty of Engineering, Cairo Univ., Cairo, Egypt. E-mail: marzouk@cbsengr.concordia.ca
2Professor and Chair, Dept. of Building, Civil and Environmental Engineering, Concordia Univ., 1455 Blvd. de Maisonneuve West, Montreal, Quebec Canada, H3G 1M8. E-mail: moselhi@cbs-engr.concordia.ca

آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 110