ثبت نام | ورود
English
امروز جمعه 1403.4.29 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
سایر دانشجویان

عناوین پایان نامه تعدادی از دانشجویان قبلی

آرش محمدی : ارائه مدل تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب و تخصیص ماشین‌آلات برای سبد پروژه‌های شرکت‌های عمرانی/ آرش محمدی.- به راهنمایی حسین رجایی؛ به مشاوره مهدی روانشادنیا.- کارشناسی ارشد (دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-۱۳۸۸.

محمد رجبی : شناسایی و مدیریت هزینه‌های بالاسری شرکت‌های ساختمانی/ محمد رجبی.- به راهنمایی حسین رجایی؛ به مشاوره مهدی روانشادنیا.- کارشناسی ارشد (دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-۱۳۸۸.

محمدامین نیک‌جو : ارزیابی سیستم‌های ساخت پروژه‌های انبوه‌سازان مسکن با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه/ محمدامین نیک‌جو.- به راهنمایی حسین رجایی؛ به مشاوره مهدی روانشادنیا.- کارشناسی ارشد (دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-۱۳۸۸.آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 47