ثبت نام | ورود
English
امروز چهارشنبه 1396.1.9 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
فعالیت های حرفه ای

جلسه 25 کمیسیون فنی شورای مرکزی با موضوع بررسی مبحث دوم


راه اندازی کمیته به روز رسانی فهرست بهای راه و باند و راه آهن با حضور دکتر روانشادنیا


جلسه شورای راهبردی جایزه پژوهش برتر


جضور در شورای مرکزی و بررسی اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان


نامه: گرایش مدیریت ساخت در رشته های امتیاز آور تشخیص صلاحیت لحاظ شود

 <<   <  1 2 3 4 5 6 7  >   >>  
Copyright 2012
تعداد کاربران: 317