ثبت نام | ورود
English
امروز دوشنبه 1397.4.4 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
دیدگاه ها

تسهیلا بانکی چاره جامعی برای بهبود وضعیت مسکن بافت فرسوده نیست


تحلیل دکتر روانشادنیا از بازار مسکن سال 96


دکتر روانشادنیا در واکنش به افزایش هزینه های بیمه ساخت: اثر روانی زیاد کردن هزینه های ساخت مسکن، به خروج سازندگان حرفه ای از این صنعت می انجامد


دکتر روانشادنیا در گفتگو با شهروند: سیستم مدیریت پل ضرورت این روزهای پل های پایتخت


بخش بزرگی از 2.6 میلیون واحد خالی قابلیت عرضه به بازار مصرف را ندارند

 <<   <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  >   >>  
Copyright 2012
تعداد کاربران: 110