ثبت نام | ورود
English
امروز يکشنبه 1398.6.3 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
دیدگاه ها

شرایط فعلی بازار مسکن بسیار پیچیده است و تنها یک مؤلفه مانند تراکم فروشی نمی تواند در قیمت مسکن تعیین کننده باشد


تاثیر سیاست های وزیر جدید راه و شهرسازی در آینده بازار مسکن


دکتر روانشادنیا: مهم ترین مشکل شهرهای جدید فعلی، مسأله هویت است


عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار مسکن


در بازار مسکن باید نگاه جدیدی به تحول در نظام تامین مالی مسکن داشته باشیم

 <<   <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  >   >>  
Copyright 2012
تعداد کاربران: 82