ثبت نام | ورود
English
امروز سه شنبه 1399.9.11 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
فراخوان ارسال مقاله انجمن مهندسی ارزش

فراخوان ارسال مقاله

  

 با توجه به اينکه دوره جديد فصلنامه انجمن مهندسی ارزش ايران در دست انتشار است، از اين­رو از همه صاحب­نظران و انديشمندان حوزه مهندسی ارزش درخواست مي­شود، نسبت به ارسال مقاله در رابطه با موضوع­های مرتبط با مهندسی ارزش، مديريت ارزش، مديريت ريسک، مديريت هزينه و زمان و مديريت پروژه برای دبيرخانه انجمن اقدام نمايند، تا برای چاپ در فصلنامه انجمن در نظر گرفته شود.

جهت اطلاعات بیشتر به سایت انجمن مراجعه کنید:

http://sive.org/  

 انجمن مهندسی ارزش ايران

 

آرشيو اخبار سايت...
Copyright 2012
تعداد کاربران: 100