هزینه های جاری کشور، اعتباری برای پروژه های عمرانی باقی نگذاشته است
لاریجانی با بیان اینکه در حال حاضر بودجه جاری کشور تقریباً برابر درآمدهای کشور است، ادامه داد: درآمدهای حاصل از فروش نفت، اخذ مالیات و سایر منابع در مجموع تقریباً برابر بودجه جاری کشور است و حدود 2.5 میلیون نفر جمعیت کارمند داریم که باید آنها را اداره کنیم، لذا باید نفت بفروشیم و هزینه کنیم و درآمدی برای پروژه‌های عمرانی باقی نمی‌ماند.
وی با اشاره به اینکه همه مردم کارمند نیستند، تاکید کرد: باید برای مردم صنعت، کشاورزی و تولید به وجود بیاید، اما در این شرایط درآمدی باقی نمی‌ماند که موتور تولید کشور را رونق دهد؛ این همان مشکلی است که مرحوم مدرس درک کرد.
نماینده مردم قم در مجلس نهم در بخش دیگری از اظهاراتش به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: بنا بود این قانون مبنایی برای آبادانی کشور شود، اما در حال حاضر دولت با کسری بودجه مواجه شده و باید از محل درآمدهای نفتی، یارانه نقدی را توزیع کند.
 
منبع :www.yjc.ir