ثبت نام | ورود
English
امروز يکشنبه 1401.11.16 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
برنامه سال 92 حضور دکتر روانشادنیا در دانشکده فنی مهندسی

برنامه حضور دکتر روانشادنیا (مدیر گروه های راه و ترابری، حمل و نقل و مدیریت ساخت) در دانشکده فنی (سال 1392)

16 تا 18

13.5 تا 16

12 تا 13.5

10 تا 12

7.5 تا 10

روز

راهنمایی و مشاوره به دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 

شنبه

حضور در انجمنهای علمی و صنفی خارج دانشگاه

همکاری با سایر نهادهای علمی و پژوهشی

یکشنبه

راهنمایی و مشاوره به دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 

دوشنبه

جلسات دفاعیه (در صورت وجود)

امور تحصیلی و گروه

کلاس درس

سه شنبه

کلاس درس

امور تحصیلی و گروه

جلسات دفاعیه (در صورت وجود)

چهارشنبه

توضیح 1) همواره امکان ارتباط با من از طرق زیر ممکن است. در هر شرایطی میتوانید به سایت مراجعه و یا برای من ایمیل ارسال کنید:

www.ravanshadnia.com, ravanshadnia@gmail.com

توضیح 2) برنامه حضور هفتگی اینجانب و نیز موارد خارج از برنامه در سایت اعلام میشود. لطفا قبل از مراجعه حضوری اطلاعیه های سایت را ببینید.

توضیح 3) محلهای حضور: اتاق گروه مدیریت ساخت (طبقه دوم آزمایشگاه)، اتاق اساتید، کلاسهای درس و دفاعیه ها.

توضیح 4) . لطفا، برای امور آموزشی و تحصیلی دانشجویان گروه فقط در ساعات مقرر مراجعه فرمایید. در زمان مشاوره به دانشجویان انجام امور جاری تحصیلی ممکن نیست.آرشيو اخبار سايت...
Copyright 2012
تعداد کاربران: 75