ثبت نام | ورود
English
امروز سه شنبه 1402.1.8 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
جزئیات ۱۰ اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی

جزئیات ۱۰ اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی

اقدام نخست- بانک زمین تسهیلگری معماری و شهرسازی: متولی این بخش سازمان ملی زمین و مسکن است که این مهم را در همکاری با معاونت معماری و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری باید به انجام برساند. بخشی از اقدامات مورد انتظار این بخش شامل تکمیل و بروز رسانی بانک زمین و احصای کلیه زمین‌های دولتی واقع در حریم و محدوده شهرها، تأمین تمامی اراضی موردنیاز برای تولید مسکن در دولت سیزدهم، اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن تا پایان ۱۴۰۰ است.

اقدام دوم- نهضت ملی مسکن: متولی این بخش معاونت مسکن و ساختمان است که در همکاری با معاونت معماری و شهرسازی، معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع و شرکت عمران شهرهای جدید به این کار اقدام می‌کند. بخشی از اقدامات مورد انتظار در این بخش نیز شامل پیگیری و نهایی سازی جدول اقدام مبتنی بر قانون جهش تولید و تأمین مسکن، تدوین نقشه راه مبتنی بر اولویت‌بندی چگونگی اجرای طرح‌های پشتیبان اقدام ملی مسکن، زمانبندی اجرایی عملیات طرح اقدام ملی با حداکثر سرعت ممکن، معرفی افراد واجد شرایط به بانک‌ها جهت اخذ تسهیلات ساخت مسکن موضوع قانون بودجه، و تشکیل فوری صندوق مسکن و تجهیز منابع مالی مطرح در قانون جهش تولید مسکن است.

همچنین، تکمیل کلیه واحدهای باقیمانده مسکن مهر تا پایان ۱۴۰۰، ایجاد سامانه ثبت اطلاعات برخط وادهای تکمیل نشده مسکن مهر، تسریع در اجرای خدمات روبنایی موردنیاز پروژه‌های مسکن مهر از محل تهاتر اراضی وزارت راه و شهرسازی، پاسخگویی به نیازسنجی مسکن در چارجوب طرح‌های جامع، مکانیابی شهرها و شهرک‌ها و تأمین اراضی پشتیبان سکونت در چارچوب ملاحظات فنی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اخذ مصوبات موردنیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن از هیأت دولت و شورای عالی مسکن علاوه بر اخذ مصوبات مرتبط از شورای‌عالی معماری و شهرسازی، شروع مقدمات اجرایی فرآیند ساخت نهضت ملی مسکن با اولویت شهرهای کوچک و متوسط و روستاها و تأمین مسکن محرومان، تسریح در فرآیند نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده، امکان‌سنجی بضاعت اراضی خالی در محدوده شهرها جهت استفاده بهینه در راستای تأمین مسکن و خدمات پشتیبان، برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین منابع مالی و دقیق کردن برنامه تولید متناسب با شرایط درآمدی و میزان حمایت دولت از گروه‌های مختلف، نظارت بر هزینه کرد اعتبارات حوزه مسکن و ساختمان، و بازنگری در طرح جامع مسکن از دیگر انتظارات این بخش عنوان شده است.

اقدام سوم- بازآفرینی معماری دیجیتالی سازمانی: در این بخش متولی معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع بوده و اقدامات موردنیاز این بخش نیز شامل آغاز استقرار حکمرانی داده، بازآفرینی معماری دیجیتالی سازمانی، نقشه راه شفافیت فراگیر فرآیندهای مالی و عملیاتی و سامانه جامع مدیریت منابع سازمانی است.

اقدام چهارم- نهضت جامع حمل و نقل: در این بخش متولی معاونت حمل و نقل است که باید در همکاری باسازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اقدام را اجرایی و عملیاتی کند. اقدامات موردانتظار این بخش نیز شامل تکمیل طرح جامع حمل و نقل و نقشه راه عملیاتی سازی آن مبتنی بر زمان بندی مشخص، تدوین نقشه راه بهبود کیفیت ناوگان حمل و نقل در چهار بخش، تدوین نقشه اقدام کریدورهای بین‌المللی و هاب‌های لجستیکی، تدوین برنامه عملیاتی برای کاهش تلفات با افزایش ایمنی راه‌های کشور، و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام راه روستایی است.

اقدام پنجم - اقتصاد مسکن و حمل و نقل و فراگیری اطلاعاتی: در این بخش متولیان اصلی معاونت حمل و نقل و معاونت مسکن و ساختمان هستند که باید در همکاری با معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع کار را به انجام برسانند. اقدامات مورد انتظار این بخش نیز شامل تکمیل و به روز رسانی «سامانه ملی املاک و اسکان» جهت اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری و مدیریت حوزه مسکن، شناسایی و معرفی خانه‌های خالی و گران‌قیمت با اولویت کلانشهرها به وزارت اقتصاد و دارایی جهت اخذ مالیات با اجرای ماده ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، و تدوین طرح‌های هدایت اعتباری و مالیاتی در حوزه مسکن و حمل و نقل و باز زنده سازی سامانه‌های جامع آماری در حوزه مسکن و حمل و نقل است.

تدوین راهکارهای جذب سرمایه‌گذار مردمی در طرح‌های حمل و نقلی و مسکن، معرفی طرح‌های آزادراه‌ها و طرح‌های ریلی و دعوت از سرمایه‌گذاران برای مشارکت، استفاده از منابع مالی و اموال دستگاه‌های تابعه برای تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار حمل و نقل از طریق صندوق توسعه حمل و نقل، و تدوین برنامه عملیاتی شناسایی مسائل حقوقی و مالکیتی جذب سرمایه مردمی در حوزه ساخت و ساز و معاملات مسکن بخش دیگری از اقدامات مورد انتظار در این موضوع است.

اقدام ششم- تعیین تکلیف پروژه‌های پیشران حمل و نقل: متولی این بخش معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع است. اقدامات مورد انتظار این بخش نیز شامل احصاء و تدوین برنامه زمانبندی کلیه پروژه‌های پیشران در حوزه حمل و نقل با تاکید بر پروژه‌های ناتمام دارای اولویت و امکان خاتمه‌یابی سریع است.

اقدام هفتم- بازآفرینی نظام‌های سرمایه‌های انسانی: متولی این بخش نیز معاونت توسعه و برنامه ریزی تعیین شده و بازآفرینی نظام شایسته‌گزینی، جبران خدمت و غنا بخشی شغلی اقدام مورد انتظار این بخش است.

اقدام هشتم- بازآفرینی ساختار سازمان وزارت راه و شهرسازی: متولی این بخش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌های انسانی است که در همکاری با معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع این مهم را به انجام می‌رساند. اقدامات مورد انتظار این بخش شامل بازنگری در ساختار و شرح وظایف سازمانی ستاد و دستگاه‌های وابسته وزارت راه و شهرسازی با رویکرد یکپارچه‌سازی، شفاف‌سازی، چابک‌سازی، رفع موانع اداری و کاهش هزینه‌های غیر ضرور است.

اقدام نهم- راه‌اندازی حلقه‌های اندیشه‌ورز با متولی گری معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع: این معاونت در همکاری با مرکز پژوهش‌های راه، مسکن و ساختمان این کار را به انجام می‌رساند. در این بخش برنامه‌ریزی تشکیل کارگروه مشترک هم‌فکری و ایده‌پردازی با حضور همکاران توانمند ستادی، نخبگان دانشگاهی، فعالان و مجریان بخش خصوصی در حوزه‌های مربوط با وزارتخانه و مدیران ستادی در سطح ملی و استانی و کمک به پیاده‌سازی پژوهش‌های دانش‌پایه و تجربیات روز دنیا در طرح‌ها و برنامه‌های وزارتخانه است.

اقدام دهم- ارتقای بهره‌وری کلیه واحدها با متولی گری معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع: اقدام مورد انتظار این بخش نیز شامل پروژه بهبود شاخص‌های عملیاتی کلیه بخش‌های ستادی، عملیاتی و پایش شاخص‌ها در حوزه راه و مسکن است.آرشيو اخبار سايت...
Copyright 2012
تعداد کاربران: 77