ثبت نام | ورود
English
امروز شنبه 1399.3.17 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
اعضای هیئت رئیسه شورای انتظامی نظام‎مهندسی انتخاب شدند

اولین جلسه شورای انتظامی نظام مهندسی کشور با حضور تمامی اعضا تشکیل شد و هیأت رئیسه شورا برای مدت یکسال آتی انتخاب گردید.

به گزارش «صما» در جریان این انتخابات علی بنیادی نژاد برای ششمین سال متوالی به عنوان رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی کشور انتخاب شد.

همچنین در این جلسه حمید مهدوی عضو حقوقدان شورا به عنوان نایب رئیس و امیر سلیمی به عنوان دبیر شورا انتخاب شدند.

لازم به ذکر است؛ طی احکام جداگانه ای از سوی وزیر راه و شهرسازی  شهرام کوسه غراوی و منصور نویریان به عنوان اعضای جدید شورای انتظامی کشور منصوب شدند. بر این اساس کوسه غراوی و نویریان دو نماینده جدید وزارت راه و شهرسازی در شورای انتظامی هستند.

گفتنی است؛ طبق ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی از 4 نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر راه و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه برای مدت سه سال تشکیل می شود و نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت 3 رأی موافق، قطعی و لازم الاجرا است.

بر این اساس، شهرام کوسه غراوی و منصور نویریان به عنوان منتخب وزیر راه و شهرسازی؛ علی بنیادی نژاد و امیر سلیمی به عنوان منتخب شورای مرکزی و همچنین حمید مهدوی به عنوان منتخب رئیس قوه قضائیه در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کشور حضور دارند.

برپایه این گزارش شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کشور مرجع تجدیدنظر از آرای صادره از شوراهای انتظامی استان ها و شوراهای هم عرض استان ها است.آرشيو اخبار سايت...
Copyright 2012
تعداد کاربران: 78