ثبت نام | ورود
English
امروز دوشنبه 1397.4.4 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
فعالیت های حرفه ای

دکتر روانشادنیا در کنفرانس بناهای بلند: جلوگیری از تداخل اجزای ساختمان، کاهش تداخلات کاری و کاهش دوباره کاری با BIM


سخنرانی با عنوان "نقش هوشمند سازی در پایداری زیست محیطی ساختمان"


کارگاره مدیریت یکپارچگی پروژه ساخت ساختمان های بلند


جلسه 25 کمیسیون فنی شورای مرکزی با موضوع بررسی مبحث دوم


راه اندازی کمیته به روز رسانی فهرست بهای راه و باند و راه آهن با حضور دکتر روانشادنیا

 <<   <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >   >>  
Copyright 2012
تعداد کاربران: 110