ثبت نام | ورود
English
امروز شنبه 1396.4.31 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
فعالیت های حرفه ای

برگزاری سلسله سمینارهای آموزشی مشارکت در ساخت با سخنرانی دکتر روانشادنیا


محورهای نطق پیش از دستور دکتر روانشادنیا در جلسه روز شنبه مورخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵


راه اندازی مجدد و گسترش دوره های اموزشی غیر اجباری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نیمه دوم سال 1395


محورهای نطق پیش از دستور دکتر روانشادنیا در جلسه ۳۲ هیات مدیره دوره هفتم نظام مهندسی ساختمان


سمینار چالش ها و فرصت های نظام فنی و اجرائی کشور درمرحله تصویب

 <<   <  1 2 3 4 5 6 7 8  >   >>  
Copyright 2012
تعداد کاربران: 254