ثبت نام | ورود
English
امروز دوشنبه 1397.4.4 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
فعالیت های حرفه ای

نطق_پیش_از_دستور دکتر روانشادنیا در جلسه ۲ دی ۱۳۹۶ هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران


دکتر مهدی روانشادنیا به ریاست دانشکده عمران، معماری و هنر برگزیده شد


محورهای نطق پیش از دستور دکتر مهدی روانشادنیا در جلسه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ هیات مدیره نظام مهندسی


گزارش دوره مسئولیت دکتر روانشادنیا به عنوان مدیر گروه مدیریت ساخت، حمل و نقل و راه و ترابری


محورهای نطق پیش از دستور دکتر روانشادنیا در جلسه ۴ شهریور ۹۶ هیات مدیره نظام مهندسی

 <<   <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >   >>  
Copyright 2012
تعداد کاربران: 110