ثبت نام | ورود
English
امروز يکشنبه 1396.11.29 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
دانشجویان من

معرفی دانشجو: بهزاد ولی: ارزیابی فنی و اقتصادی احداث پیاده¬راه در محدوده مرکزی شهرها و تاثیر توامان آن بر ترافیک عابرین پیاده و وسایل نقلیه


معرفی دانشجو: امین نجاتی، پایان نامه: مدل تصمیم گیری چندمعیاره برای انتخاب سیستم روسازی راه آهن سریع السیر


معرفی دانشجو: مسعود نوری، پایان نامه: مدل شرکت در مناقصات با روش گروهی مدل‌سازی داده‌ها


معرفی دانشجو: احسان نیری، پایان نامه: تحلیل روندهاي بازار ساختمان شهر تهران و ارائه استراتژی برند سازی در صنعت ساختمان


معرفی دانشجو: مجتبی وطن آرا، پایان نامه: ارائه مدل تصمیم گیری چند معیاره انتخاب مدل انتقال تکنولوژی مناسب درصنعت بازیافت پسماندهای ساخت و ساز ایران

 <<   <  1 2 3 4 5 6  >   >>  
Copyright 2012
تعداد کاربران: 135