ثبت نام | ورود
English
امروز دوشنبه 1398.2.2 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
دانشجویان من

معرفی دانشجو: احمد عباسی، ارزیابی سبد پروژه های سازمان با استفاده از شاخص های کلیدی عملکرد و بهره گیری از تحلیل شبکه های اجتماعی


عناوین پایان نامه دانشجویان دکتر روانشادنیا تا سال 1396 به تفکیک زمینه پژوهش


دانشجو: الناز شکوهی: طراحی فروشگاه اوت لت با رویکرد مهندسی ارزش وکاهش هزینه های ساخت با توجه به پارامترهای طراحی معماری


دانشجو: امیر حسین نیکجو: پيش بيني انتشار دی اكسيد كربن بر اثر ساختمان سازی شهر تهران و بررسي اقتصادی-زيست محيطي جايگزيني با ساختمان های كم كربن (LCB


دانشجو: رضا نظری: شناسایی و تحلیل دعاوی متداول بین مشارکت های مشاوران و پیمانکاران در قراردادهای EPC ...

 <<   <  1 2 3 4 5 6 7  >   >>  
Copyright 2012
تعداد کاربران: 84